10 Kasım

TOLGA GÜNEŞ 10.11.2015
Sayın Temsilcim,
Değerli Meslektaşlarım,
Sevgili Misafirler,

Bugün 10 Kasım. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 77. Yılı vesilesiyle burada toplanmış bulunmaktayız.

Türk milleti için 10 Kasım, bir matem günü olmaktan çok, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaşayacak olan Büyük Önder Atatürk’ü anma ve düşüncelerini anlama günüdür.
Bu meyanda Atamızın bize ve ülkemize kazandırdıklarının mutluluğu ile yeni bir 10 Kasım’ı yaşıyoruz. Her 10 Kasım’da olduğu gibi bu yıl da Ulu Önder Atatürk’ü sevgi ve saygı ile anıyoruz.

Ulusumuzun kurtarıcısı, laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz devlet adamı Atatürk, dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam edecek, ilke ve inkılapları ülkemizin geleceğine yön vermeyi sürdürecektir. Buna hiç şüphe yoktur.

Mustafa Kemal Atatürk, savaşlardaki başarılarıyla büyük asker, yönetimiyle büyük bir devlet adamı; görüşlerindeki sağlamlık, doğruluk, geçerlilik, uluslararası ilişkilerde güvenirlik, barış ve insan severlik değerleri ile de evrensel bir kişidir.

“Atatürk gibi insanlar, bir kuşak için doğmadıkları gibi bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerinin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.”

Konuşmama Yüce Atatürk’ün sözleriyle son vermek istiyorum. “ Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen erişemediğimizi, fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçım olurlar.”

Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatanımızdan binlerce kilometre uzaklardan minnet ve şükran duyguları içerisinde bir kez daha anıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00

Monday - Friday: 09.30 - 12.30
1/1/2019 1/1/2019 New Year
2/4/2019 2/8/2019 Chinese New Year
2/28/2019 3/1/2019 228 Peace Memorial Day
4/4/2019 4/5/2019 Children's Day & Tomb Sweeping Day
6/5/2019 6/5/2019 Feast of Ramadan
6/7/2019 6/7/2019 Dragon Boat Festival
8/12/2019 8/12/2019 Feast of Sacrifice
9/13/2019 9/13/2019 Mid-Autumn Festival
10/10/2019 10/11/2019 National Day
10/29/2019 10/29/2019 National Day of the Republic of Turkey