Türkiye Cumhuriyeti

Taipei Türk Ticaret Ofisi

Ağustos 2017 Er Celbinde Silahaltına Alınacak Yükümlülere Ait Trt Duyurusu , 07.07.2017

Milli Savunma Bakanlığı'nın Ağustos 2017 Er Celp Döneminde silah altına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk faaliyetlerine ait tebliğ yerine geçecek duyurusu ekte sunulmaktadır.

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- Ağustos 2017 Er Celbinde Silahaltına Alınacak Yükümlülere ait TRT Duyurusu.pdf