Türkiye Cumhuriyeti

Taipei Türk Ticaret Ofisi

Bilgi Notları

Temsilciliğimiz Yeminli Tercüman Listesi, 21.07.2016

Temsilciliğimiz Yeminli Tercüman Listesi

Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 96. maddesindeki esaslar çerçevesinde; konsolosluk işlemleri/belge tercümeleri ile ilgili olarak görevlendirecek tercümanları belirleme yetkisi noterlere, dolayısıyla da yurtdışında da Büyükelçilik Konsolosluk Şubeleri ile Başkonsolosluklara aittir.

Noterlik Kanunu'nun 75. maddesinin son fıkrası ve Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 96. maddesi uyarınca, "yeminli tercüman" olarak tanınacak tercümanların noter veya konsolos huzurunda yemin etmesi ve buna ilişkin olarak da bir tutanak düzenlenmesi zorunlu bulunmaktadır. Bu nedenle noterler ve konsoloslar, ancak kendilerinin belirledikleri ve yemin verdiklerine dair tutanakları bulunan tercümanlara çeviri işlemi yaptırabilirler.

Bu çerçevede, Temsilciliğimize yemin veren tercümanımızın bilgileri aşağıda sunulmaktadır.

Hasan Shih-Kang PENG

Adres: Wang Fang Rd., No.1/8, Muzha Dist., Taipei

Cep Tel: +886 935-569-978

e-posta adresi: skpeng@nccu.edu.tw